HUT - HIM United 4

Written by Super User on . Posted in News

HIM United ครั้งที่ 4 หรืองาน HUT เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2015 ครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า "Peaceful" หรือสันติสุขในพระคริสต์

เช่นเคยพี่น้องของเราได้พบกับบรรยากาศการนมัสการสุดใจ และคำเทศนาสุดพิเศษในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่าย พี่น้องได้สนุกสนานกับเกมส์การแข่งขันระหว่างสถานมัสการทั้ง 3 สถานนมัสการ และกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้เราเข้าใจถึงการมีสันติสุขในพระเจ้า โดยการจดจ่ออยู่กับพระองค์ และไม่ปล่อยให้สิ่งรอบข้างมาดึงความสนใจของเราไปนั่นเองค่ะ